Hướng dẫn lập hồ sơ C/O – Quy trình làm C/O

Hướng dẫn lập hồ sơ C/O – Quy trình làm C/O

1. Thương nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa lần đầu tiên phải đăng ký hồ sơ thương nhân (Tải tại đây) với Tổ cấp C/O của VCCI và chỉ được xem xét cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa khi đã đăng ký hồ sơ thương nhân đầy đủ và hợp lệ. Hồ sơ thương nhân bao gồm:

a) Đăng ký mẫu chữ ký của người đại diện theo pháp luật của thương nhân hoặc người được ủy quyền ký đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, ký Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và mẫu con dấu của thương nhân theo Mẫu số 01;

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (có dấu sao y bản chính của thương nhân);

c) Danh mục cơ sở sản xuất ra hàng hóa đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (nếu có).

2. Hồ sơ thương nhân được khai báo qua website: comis.covcci.com.vn , VCCI khuyến khích thương nhân đăng ký hồ sơ thương nhân điện tử. Trong trường hợp không thể đăng ký hồ sơ thương nhân điện tử, thương nhân được phép lựa chọn nộp bộ hồ sơ tại trụ sở của cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

3. Mọi thay đổi trong hồ sơ thương nhân phải được cập nhật tại comis.covcci.com.vn hoặc thông báo cho Tổ cấp C/O của VCCI đã đăng ký trước khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Trong trường hợp không có thay đổi, hồ sơ thương nhân vẫn phải được cập nhật 2 năm một lần.

I. Một bộ hồ sơ C/O gồm các chứng từ sau:

1. Ðơn đề nghị cấp C/O (1 bản, theo mẫu)

2. Mẫu C/O đã kê khai hoàn chỉnh có tối thiểu 4 bản (1 bản chính và 1 bản copy doanh nghiệp chuyển khách hàng, 1 bản copy C/O lưu tại công ty, 1 bản copy lưu tại VCCI.

3. Các chứng từ xuất khẩu (chứng minh hàng xuất khẩu từ Việt Nam)

Hướng dẫn lập hồ sơ C/O - Quy trình làm C/O

Hướng dẫn lập hồ sơ C/O – Quy trình làm C/O

a. Commercial Invoice.

b. Tờ khai hải quan hàng xuất (bản sao y) kèm bản gốc để đối chiếu

c. Vận tải đơn (bản sao y) kèm bản gốc để đối chiếu

d. Các chứng từ để chứng minh nguồn gốc xuất xứ Việt Nam, từng trường hợp cụ thể:

+ Hóa đơn thu mua nguyên liệu trong nước hoặc cam kết về nguồn gốc nguyên liệu để sản xuất lô hàng xuất khẩu.

+ Cam kết của người sản xuất trường hợp người xuất khẩu không trực tiếp sản xuất.

+ TKHQ hàng nhập khẩu trường hợp lô hàng có sử dụng nguyên liệu nhập khẩu, hàng tạm nhập tái xuất, hàng gia công…

+ Bảng định mức nguyên phụ liệu với hải quan

+ Quy trình sản xuất tóm tắt để chứng minh các công đoạn sản xuất tại Việt Nam

+ Trường hợp cần thể hiện các thông tin chi tiết như ngày sản xuất, hạn sử dụng, tên nhà sản xuất, chất phóng xạ thì các thông tin này phải có xác nhận của cơ quan chuyên ngành.

Lưu ý: cần phải khai báo chính xác trên tất cả các chứng từ, khai báo trên mẫu C/O phải đánh máy vi tính, tất cả các chứng từ đơn xin C/O, mẫu C/O, Commercial inv phải được ký trực tiếp và đóng dấu của công ty.

– Lưu trữ: Hồ sơ C/O doanh nghiệp phải lưu đầy đủ (ít nhất như bộ đã nộp tại VCCI) trong thời gian tối thiểu 5 năm, và phải lưu bản C/O copy mộc đỏ do VCCI cấp.

II.Đối với doanh nghiệp lần đầu liên hệ cấp C/O cần:

Quy trình làm C/O

Quy trình làm C/O

– Lập hồ sơ thương nhân (theo mẫu);

– Đăng ký mẫu dấu và chữ ký của người có thẩm quyền ký trên C/O;

– Nộp bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (công chứng)

– Giấy chứng nhận mã số thuế (công chứng).

Liên hệ đặt dịch vụ và tư vấn với chúng tôi

Cảm ơn Quý khách đã quan tâm tới dịch vụ vận chuyển hàng hóa, bưu kiện, thư tín trong nước và quốc tế của chúng tôi. Thông tin của Quý khách rất quan trọng đối với chúng tôi. Trong trường hợp Quý khách gửi thông tin nhưng không nhận được phản hồi do hệ thống trục trặc hoặc có sự cố ngoài mong muốn. Xin vui lòng liên hệ với số hotline và các văn phòng chuyển phát trên toàn quốc của chúng tôi.

Hướng dẫn lập hồ sơ C/O – Quy trình làm C/O

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *