Thông tin chuyển phát nhanh

Hướng dẫn lập hồ sơ C/O – Quy trình làm C/O

Quy trình làm C/O

Hướng dẫn lập hồ sơ C/O – Quy trình làm C/O

1. Thương nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa lần đầu tiên phải đăng ký hồ sơ thương nhân (Tải tại đây) với Tổ cấp …